Flugfälla

Flugpapper

Flugfälla

Flugpapper

Neporex

Fosforbolus

bolus

handdiskmedel

Pulverdisk

Välkommen till Gårdsservice

Agri Center Sverige AB / Gårdsservice Sverige AB's återförsäljare marknadsför förnödenheter, tillbehör och reservdelar till lantbrukare med djurproduktion. Försäljning och service sker direkt till lantbrukare från en "Gårdsservicebuss" , butik eller webhandel och den personliga kontakten är vår starkaste tillgång. Vi håller en hög servicegrad i fråga om tillgänglighet och snabba leveranser.