Myrdosa SNIP

Artnr: 09018
110,00 SEK
Lagerstatus: Lagervara

Snip Myrdosa är ett effektivt hygieniskt medel att bekämpa myror och andra krypande insekter i och omkring huset. Bäst verkan får man om man behandlar så fort som möjligt. Det vill säga, så snart myrorna visar sig.

Instruktion

 • Tryck ut myrdosan som skall användas

 • Placera myrdosorna där myror ses eller kommer in i huset
        Myrdosorna kan användas både i och omkring byggnader
 • Vid kraftiga angrepp används flera myrdosor. Bästa resultat
        uppnås genom att placera iut flera myrdosor på olika platser i och omkring huset
 • Använda myrdosor skall avlämnas cid den kommunala miljöstationen som
       farligt avfall
 • 4-pack


Återförsäljare
12st/fp

Dokument (2)

 • Myrdosa SNIP
 • Myrdosa SNIP
 • Faroangivelser: Kan ge allergi vid hudkontakt. Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Förvaras oåtkomligt för barn. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder. Undvik inandning av damm.Undvik kontakt med huden.Använd lämpliga skyddshandskar. Detta material och dess behållare skall tas om hand som farligt avfall. Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/säkerhetsdatablad.
 

Andra varor från samma varugrupp

 • 142,00 SEK
  ( 158,00 SEK)