Varmt Välkommen till Agri Center Sverige AB / Gårdsservice 

Agri Center Sverige AB / Gårdsservice förser förnödenheter, tillbehör och reservdelar till lantbrukare med djurproduktion. Försäljning och service sker direkt till lantbrukare från en "Gårdsservicebuss" , återförsäljare, butik eller webhandel och den personliga kontakten är vår starkaste tillgång. Vi håller en hög servicegrad i fråga om tillgänglighet och snabba leveranser. Vi är specialister på disk och rengöring. Det är en bra kvalité på vårt sortimentet och vi har en ambition att ha bästa service till våra kunder i marknaden.

Organisationen är uppbyggd kring återförsäljare som var och en har ett område de är aktiva i. Gårdsservice hittar du över stora delar av landet. Mjölkproducenterna utgör basen för vår verksamhet, men vi har sortiment som täcker alla typer av djurslag. 

Agri Center Sverige AB  är organisationens inköpsbolag och beläget i Skåne. 

Telefon 0416-12 000