Hem » Stalltillbehör » Utgödsling
Utgödsling

Utgödsling

I takt med att lantbruket blivit allt mer automatiserat är det idag vanligt att använda sig av ett så kallat utgödslingssystem för att få bort gödsel från ladugården och transportera denna till en säker förvaringsplats. Att utgödsling i ett stall eller en ladugård fungerar på ett bra sätt är en förutsättning för att stallet ska kunna hållas rent och för att gödseln ska förvaras på ett korrekt sätt. Idag finns flera olika typer av automatisk utgödsling som är särskilt anpassade till det stall eller den ladugård som det ska användas i. De flesta utgödslingssystem måste konstrueras så att de passar just det stall eller den ladugård där det ska användas samt att de utformade på ett vis som gör att gödselhanteringen blir så effektiv som möjligt samtidigt som den manuella arbetsinsatsen minimeras. Det är viktigt att utgödslingen får bort så mycket gödsel som möjligt för att djurens miljö ska bli den bästa tänkbara. En bra utgödsling ger både bättre hygien för djuren och en bättre luftmiljö i ladugården, då mängden ammoniak i luften minskar. En bra skött utgödsling gör också att själva gödseln håller bättre kvalitet och har bättre näringsvärde vid gödsling. Det finns också en hel del krav på att gödseln ska förvaras på ett sätt som minskar risken för läckage och föroreningar.

Det finns olika typer av utgödslingssystem beroende på djur och stall, och här är det viktigt att skaffa ett både effektivt och väl anpassat system för den egna gården eller verksamheten. Hos oss på Gårdsservice hittar du tillbehör till utgödslingssystem, som till exempel utgödslingsrep av polyester i olika längd och dimensioner. Vi har flera typer av utgödslingsrep i både polyester och andra material. Vi kan även erbjuda utgödslingsrep i kombiutförande. Har du frågor kring utgödslingssystem eller våra produkter så är du välkommen att kontakta oss.

Läs mer
Gårdsservice VAT Popup Image
Välkommen till butiken
Vänligen välj om du vill handla som privatperson eller företag
Privat Företag