0416-120 00 mån-fre 0730-1600
Hem » Gårdstillbehör » Ensilage

Ensilage

Ensilering är numera den vanligaste metoden som används för att konservera vallfoder till vinterfoder och resulterar i en mycket hög mjölkproduktion hos kor. Dessutom är ensilering inte lika väderberoende som exempelvis höberedning – endast en till två dagar utan regn krävs.

Konserveringen bygger på att man stänger ute luftens syre samt att pH-värdet sänks på grund av mjölksyran som bildas av de bakterier som finns naturligt i fodret.

Ibland går inte ensileringen som man hoppats på. Det kan handla om för våta grödor där andra bakterier gynnats, eller att grödan innehåller för lite näring, det vill säga socker, för att rätt sorts bakterie ska kunna växa.

Vanligtvis sker ensilering genom att fodrets packas i rund- eller fyrkantsbalar, i plansilo eller i tornsilo. Ibland händer det att grödan är dåligt packad med för mycket luft kvar i silon. Det rekommenderas därför att alltid se till att grödan packas väl, så luften trängs ut, för att stimulera ensileringen. Ett stort antal tillsatsmedel har även utvecklats för att stimulera hela ensileringsprocessen ytterligare.

Ensileringsprodukter för ensilering

Nedan finner du flera typer av vind- och väderskydd såsom baltäckningsduk, fågelnät samt täcknät till plansilo. Vi har tillbehören, som t.ex. ensileringsmedel, som ger goda förutsättningar att snabbt producerar rätt mängd mjölksyra vilket gör ensilaget energirikt. Allt för att ensileringen ska bli så bra som möjligt.

Läs mer
Gårdsservice VAT Popup Image
Välkommen till butiken
Vänligen välj om du vill handla som privatperson eller företag
Privat Företag