Hem » Stalltillbehör » Skadedjursbekämpning » Rått-/musgift Rozol Block Pro 3 kg

Rått-/musgift Rozol Block Pro 3 kg

För att köpa produkten kontakta oss 0416-120 00 eller din lokala Återförsäljare

Användningsområde
Skadedjursbekämpning

Varumärke                Rozol                                       
Typ                             Rått-/mugift
Vikt                            3kg (120 block x 25 gram)   
Klass                         Klass 1 So
Innehåller                 Klorfacinon                            

Se bifogat material gällande regler och föreskrifter


Regler/föreskrifter

Medel för råttbekämpning är nu godkända enbart i klass 1 So. Dessa kan användas av:

 • Lantbrukare/Trädgårdsodlare med klass 1L certifikat kan använda vissa produkter i klass 1 So, bl a. Rozol Pro
 • Endast för bekämpning av råttor på den egna gården

 
Beskrivning

 • Erkänt bra och kraftfull aktiv substans
 • Lämplig för användning både inomhus och utomhus 
 • Ger kontroll och säkerhet året runt
 • Håller nere antalet råttor och möss på en ok nivå

Verkningssätt
Rozol Pro innehåller klorfacinon, en antikoagulerande substans som verkar genom att reducera blodets förmåga att koagulera.

Användning
Rozol Pro har utmärkt smaklighet för både råttor och möss och konsumerar av utlagt bete. Betet innehåller även ett bittermedel, Bitrex, för att minska risken för oavsiktlig förtäring för människor, utan att minska smakligheten för råttor och möss

Dokument (4)

 • Faroangivelser: H360D: Kan skada det ofödda barnet Säkerhetsråd: P201 Inhämta särskilda instruktioner före användning.P280 Använd skyddshandskar.P308+313 Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp. P405 Förvaras inlåst.P501 Innehållet lämnas till godkänd avfallsmottagare (gäller även behålllare).

Andra varor från samma varugrupp

 • Art nr. G750850
  334,40 SEK
 • Art nr. G483018
  208,80 SEK
 • Art nr. G755015
  832,00 SEK