• Video:

Bio-Chlor 25 kg

Artnr: 02116
0+ 18,00 SEK
2200+ 17,00 SEK
4400+ 16,00 SEK

Användningsområde
Förebygger kalvningsförlamning och andra metaboliska sjukdommar

Beskrivning

Håll rätt negativ DCAD- nivå med BIO-CHLOR ™ . BIO-CHLOR är den enda konsekvent formulerade, smakliga anjonkällan som driver bakterietillväxt för att stödja vommens funktion och optimera metaboliserbart protein (MP). BIO-CHLOR levererar den negativa DCAD som krävs för att konsekvent göra kons urin surare och ge en ökad utsöndring av kalcium via urinen. Detta leder till en ökad frisättning av kalcium från skelettet och en ökad upptagning via tarmen

 • Stödjer torrsubstansintag (DMI) prepartum vilket leder till mindre
        tid att diagnostisera off-feed problem efter födseln
 • Färre resurser behövs för att diagnostisera och behandla subkliniska/
        kliniska problem i samband med övergångsperioden
 • Bio-Chlor är lämpad för besättningar där man vill minska subkliniska
       och kliniska kalvningsförlamningar
 • Till gårdar som önskar mindre kostnader
 • Till medvetna gårdar som ligger steget före
 • Pris avser/kg

 

Kontakta oss för ytterligare information 0416-120 00
Du kan på ett enkelt sätt räkna ut din mjölkförtjänst med Bio-Chlor uträknaren. Du hittar den bland bifogade dokument

Dokument (3)

 • Faroangivelser: Vid hudkontakt: Ta bort förorenade kläder. Badda det drabbade området med vatten i minst 15 minuter. Kontakta läkare om irritation utvecklas eller kvarstår. Vid ögonkontakt: Skölj försiktigt med vatten i minst 15 minuter. Ta bort kontaktlinser, om det finns och är enkelt att göra. Fortsätt sköljning. Vid förtäring: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkningar. SökLäkare

Andra varor från samma varugrupp

 • Art nr. 02056
  145,00 SEK
 • Art nr. 02057
  145,00 SEK
 • Art nr. 02681
  295,00 SEK
 • Art nr. 02685
  395,00 SEK