Hem » Tillbehör för djurhållning » Djurvård » Sårspray /-salva zinkoxid Bovivet

Sårspray /-salva zinkoxid Bovivet

Artnr: 030147
63,00 SEK

Användningsområde
Juvervård, sårspray

Varumärke                  Bovivet
Typ                               Sårspray/salva, zinkoxid
Volym                          200 ml

För mer info se bifogade dokumentBeskrivning

  • Salvspray som skyddar sår mot inflammation, sveda, urin, vatten m.m.
  • Miljövänlig
  • Innehåller ej CFC

Dokument (1)

  • Sårspray /-salva zinkoxid Bovivet
  • Sårspray /-salva zinkoxid Bovivet
  • Sårspray /-salva zinkoxid Bovivet
  • Faroangivelser: Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Irriterar huden. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Långvarig eller upprepad hudkontakt eller inandning av ångor kan orsaka skador på det centrala nervsystemet.

Andra varor från samma varugrupp