Neporex WSG2

Artnr: 09008
580,00 SEK
Artnr: 09009
1 950,00 SEK
Vikt:

Användningsområde
Flugbekämpning

Varumärke              Neporex WSG2
Typ                           Fluglarvsbekämpning
Vikt                          1kg, 5kg


Beskrivning                     

Neporex bekämpar effektivt fluglarver i djurstallar och hönshus och på andra ställen där flugor kläcks. Neporex är en s.k. larvicid som ger en effektiv flugkontroll samtidigt som det är mycket låggiftigt för människor och djur. Neporex dödar endast fluglarverna, vilket gör att effekten märks först efter ett par veckor. Den är ett vattenlösligt granulat och strös ut eller löses i vatten eller sprutas med hjälp av ryggspruta (grovt munstycke). Det effektivaste sättet att bekämpa flugorna är att hindra fluglarven att utvecklas till en fluga. En flugbekämpning i stallet med Neporex som bas, kompletterad med klisterfällor, Agita 10 WG och/eller Kill-it klarar de flesta stallars problem. En normal sommar räcker det med 2 behandlingar av Neporex

Återförsäljare
1kg=10st/fp
5kg= 4st/fp

Dokument (2)

  • Faroangivelser: Inandning av damm kan ge irritation i luftvägarna. Kan ge irritation av huden.Kan verka irriterande med rodnad. Kan ge irritation av matstrupe med smärtor i mun, hals och mage.

Andra varor från samma varugrupp

  • 158,00 SEK