Hem » Stalltillbehör » Flugbekämpning » KILL IT Insekt

KILL IT Insekt

Artnr: 09061
115,00 SEK
Lagerstatus: Lagervara
Artnr: 09060
169,00 SEK
Lagerstatus: Lagervara
Liter:

Bekämpar snabbt och effektivt flugor, getingar och annan ohyra inomhus t ex i djurstallar, bostäder, mjölkrum, förråd och liknande utrymmen.
Bekämpar även getingar i bostäder, förråd, vindar och källare.

Dokument (2)

  • KILL IT Insekt
  • KILL IT Insekt
  • Faroangivelser: Extremt brandfarligt. Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder. Sörj för god ventilation.Detta material och dess behållare skall tas om hand som farligt avfall.Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/säkerhetsdatablad.
 

Andra varor från samma varugrupp

  • 142,00 SEK
    ( 158,00 SEK)