Kenopure

Artnr: 01220
835,00 SEK

Användningsområde
Juvervård

Beskrivning

  • KenoPure används till rengöring av spenar före mjölkning
  • Minimerar risken för mastitskapande bakterier
  • Mjukgörande
  • Förebygger sprickor och sår
  • Kan användas i vattnet till trasor(0,5%) samt i tvätt för juverdukar(3-5cl/100 trasor)
  • Kan användas som skum eller spray
  • 25 liter

Dokument (1)

  • Kenopure
  • Faroangivelser: Orsakar allvarlig ögonirritation. Tvätta händerna grundligt efter användning.Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.Förhindra att ämnet kommer i kontakt med avlopp eller kommunalt vatten. Om ämnet kommit i vattendrag eller avloppsledning skall polisen underrättas härom.
 

Andra varor från samma varugrupp

  • från 730,00 SEK