Hem » Mjölk- & juverhygien » Juvervård » GS Jod+ Koncentrat

GS Jod+ Koncentrat

Artnr: 07730
820,00 SEK
Artnr: 07731
1 525,00 SEK
Artnr: 07732
16 295,00 SEK
Vikt:

Användningsområde
Juvervård, rengöring

Beskrivning:

 • Ett flytande koncentrat innehållande 25.000 ppm jod berikad med mjukande,
        läkande och fuktgivande substanser.
 • Späd ut med 1/10 vilket ger ett väldigt lågt pris per kg.
 • Levereras med 25.000 ppm vilket ger 2500 ppm i utblandad produkt.
 • Desinficerande, bakteriedödande och jästavdödande på 1 min enligt
        EN 1656/1657.

Dokument (2)

 • GS Jod+ Koncentrat
 • GS Jod+ Koncentrat
 • Faroangivelser: Orsakar allvarliga ögonskador.Förmodad risk för allvarliga effekter påsköldkörteln vid upprepad eller långvarig exponering.Förvaras oåtkomligt för barn. Inandas inte dimma/angor/sprej.Tvätta händer grundligt efter användning. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Sök läkarhjälp vid obehag Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella /internationella föreskrifter.
 

Andra varor från samma varugrupp

 • från 730,00 SEK
 • 835,00 SEK