• Video:

Bio-Chlor 25 kg

Artnr: 02116
0+ 17,00 SEK
2200+ 16,25 SEK

Användningsområde
Förebygger kalvförlamning

Beskrivning

Håll rätt negativ DCAD- nivå med BIO-CHLOR ™ . BIO-CHLOR är den enda konsekvent formulerade, smakliga anjonkällan som driver bakterietillväxt för att stödja vommens funktion och optimera metaboliserbart protein (MP). BIO-CHLOR levererar den negativa DCAD som krävs för att konsekvent göra kons urin surare och ge en ökad utsöndring av kalcium via urinen. Detta leder till en ökad frisättning av kalcium från skelettet och en ökad upptagning via tarmen

  • Stödjer torrsubstansintag (DMI) prepartum vilket leder till mindre
          tid att diagnostisera off-feed problem efter födseln
  • Färre resurser behövs för att diagnostisera och behandla subkliniska/
          kliniska problem i samband med övergångsperioden

Dokument (2)

  • Bio-Chlor 25 kg
  • Faroangivelser: Vid hudkontakt: Ta bort förorenade kläder. Badda det drabbade området med vatten i minst 15 minuter. Kontakta läkare om irritation utvecklas eller kvarstår. Vid ögonkontakt: Skölj försiktigt med vatten i minst 15 minuter. Ta bort kontaktlinser, om det finns och är enkelt att göra. Fortsätt sköljning. Vid förtäring: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkningar. SökLäkare
 

Andra varor från samma varugrupp