Agita 10 WG

10% rabatt t.o.m. 2020-09-30
Artnr: 09010
626,00 SEK Ord. Pris (695,00 SEK)
Lagerstatus: Lagervara

Agita® 10 WG bekämpar flugor i djurstallar. Den granulerade produkten blandas i vatten och målas på väggar, fönsterbräden, stolpar, takbjälkar, på soliga varma ytor och andra ytor där flugor uppehåller sig.

Agita innehåller Tiametoxam som tillhör den nya neo-nikotinoid klassen av insekticider. Agita verkar som maggift vilket ger hög effektivitet och långsam resistensutveckling. Produkten innehåller en sockerbaserad formulering och en ferromonliknade attrahent, Trikosen, som lockar flugor till sig. Agita dödar flugor som är resistenta mot andra flugmedel.

Agita bekämpar sugande flugor som husflugan och den lilla husflugan. Sugande flugor utgör mer än 95 % av antalet flugor i stallar och bostäder. Stickflugor, som är blodsugare, attraheras inte av Agita och måste bekämpas på annat sätt.

Användning
Blanda granulatet med ljummet vatten enligt bruksanvisningen till lämplig konsistens och rör om. Det går åt 200-250 ml vatten till 400 g Agita. Stryk ut pastan med en pensel direkt på inredningen eller på kartong- eller träfiberskivor som hängs upp på lämpliga ställen i stallet där flugorna uppehåller sig. Många små fläckar ger bästa effekt. 20 till 30 fläckar per 100 m² stallyta rekommenderas. Se till att djuren inte kommer åt att slicka på de bestrukna ytorna.

Agita är snabbverkande med långtidseffekt. Medlet har effekt 6-8 veckor efter målning.
En förpackning räcker till behandling av ett stall med en golvyta på 160 m².

Deklaration
Verksamma beståndsdelar: Tiametoxam 10% och 9-Trikosen 0,05%
Särskilda miljörisker: Svagt giftig för vattenlevande organismer. Giftig för bin. Rester av produkten och tömt emballage skall hanteras som farligt avfall
Förvaring: oåtkomligt för barn och åtskilt från livsmedel, drycker och djurfoder
Behörighetsklass: 2
Förpackning: 400 gram
Hållbarhet: 3 år vid lagring i rumstemperatur
Lagring: torrt, inte över 30ºC och ej i direkt solljus
Tillverkare: Novartis AG, Schweiz
Registreringsinnehavare: Novartis Healthcare A/S, Danmark

  • 400g

(18/fp)

Dokument (2)

  • Agita 10 WG
  • Faroangivelser: Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.Förvaras oåtkomligt för barn. Läs etiketten före användning.Undvik utsläpp till miljön.
 

Andra varor från samma varugrupp

  • 142,00 SEK
    ( 158,00 SEK)