Agita 10 WG

868,75 SEK
Artnr: 09010

Användningsområde
Flugbekämpning

Varumärke              Agita 10WG
---------------------------------------------------------------------------
Typ                           Granulat maggift mot flugor
---------------------------------------------------------------------------
Vikt                          400g
---------------------------------------------------------------------------
Golvyta                   160m2/400g
---------------------------------------------------------------------------
Lagring                   Torrt, inte över 30ºC och ej i direkt solljus
---------------------------------------------------------------------------
Hållbarhet              3 år vid lagring i rumstemperatur


Beskrivning

 • Lämplig i djurstallar
 • Målas på väggar, fönsterbräden, stolpar, takbjälkar, och på soliga varma ytor
 • Hög effektivitet och långsam resistensutveckling
 • Medlet har effekt 6-8 veckor efter målning
 • Agita dödar flugor som är resistenta mot andra flugmedel
 • Bekämpar sugande flugor som husflugan och lilla husflugan

  OBS! Stickflugor, som är blodsugare, attraheras inte av Agita och måste bekämpas på annat sätt

Dokument (2)

 • Faroangivelser

  Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.Förvaras oåtkomligt för barn. Läs etiketten före användning.Undvik utsläpp till miljön. Verksamma beståndsdelar: Tiametoxam 10% och 9-Trikosen 0,05% Giftig för bin. Rester av produkten och tömt emballage skall hanteras som farligt avfall Förvaring: oåtkomligt för barn och åtskilt från livsmedel, drycker och djurfoder Behörighetsklass: 2

 • Innehåll

  Tiametoxam som tillhör den nya neo-nikotinoid klassen av insekticider. Produkten innehåller en sockerbaserad formulering och en ferromonliknade attrahent, Trikosen, som lockar flugor till sig.

 • Bruksanvisning

  Blanda granulatet med ljummet vatten enligt bruksanvisningen till lämplig konsistens och rör om. Det går åt 200-250 ml vatten till 400 g Agita. Stryk ut pastan med en pensel direkt på inredningen eller på kartong- eller träfiberskivor som hängs upp på lämpliga ställen i stallet där flugorna uppehåller sig. Många små fläckar ger bästa effekt. 20 till 30 fläckar per 100 m² stallyta rekommenderas. Se till att djuren inte kommer åt att slicka på de bestrukna ytorna.

Andra varor från samma varugrupp

 • Art nr. 09042-1
  168,75 SEK
 • Art nr. 09071
  197,50 SEK
 • Art nr. G034014
  1 590,00 SEK
 • Beställningsvara
  Art nr. G000441
  399,00 SEK
 • Gårdsservice VAT Popup Image
  Välkommen till butiken
  Vänligen välj om du vill handla som privatperson eller företag
  Privat Företag