Villkor

Tag alltid kontakt med din återförsäljare, om du vill göra någon form av retur!

Priser
Alla priser är angivna i svenska kronor exklusive frakt. Du kan välja att se priserna inkl.moms eller exklusive moms.

Avgifter tas bara ut en gång per beställning, oavsett antal paket. 

Vi erbjuder enhetsfrakt på 186kr inkl moms (149kr ex moms)  på varor upp till 35kg. Expeditionsavgift tillkommer på 39kr. Order över 3750kr inkl. moms(3000kr exkl moms) skickas fraktfritt. Gäller ej pallvaror eller skrymande gods. De varor som har farligt gods märkning tillkommer speditörens avgifter för att hantera varan.Detta kan faktureras i efterhand. Då försändelsen går att skicka i brev, debiteras verklig kostnad, inga tillägg.

Minsta ordervärde är 300kr ex moms/ 375kr ink moms

Beställning
Är beställaren under 18 år skall målsmans tillstånd inhämtas av beställaren innan köpet genomföres.
Beställning som göres i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Agri Center Sverige AB / Gårdsservice Sverige AB ekonomisk eller annan skada polisanmäles. 

Efter lagd beställning skickas det normalt sett ut ett automatgenerat e-mail: ”Orderbekräftelse.” Vi ber dig kontrollera beställningen och adressuppgifterna.
Orderbekräftelse är inte samma som leveransbekräftelse.

Restorder
I vissa fall kan varor blir restnoterade hos våra leverantörer. Detta är inget vi kan påverka. Vi förbehåller oss rätten att makulera restorder understigande 300kr +moms.

Leveranstider
Normal leveranstid är 1-4 vardagar, beroende på var du bor i landet.
Om din beställning skall levereras med ordinarie turrunda kan det tillkomma dagar innan gods levereras.
Agri Center Sverige AB / Gårdsservice reserverar sig för eventuella felaktiga uppgifter som ligger till grund för dessa leveransdatum, vilket kan få till följd att leverans kan komma att ske tidigare såväl som senare än beräknat.
Ifall köpare anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av order är det köparens ansvar att nämnda order avbeställes i enlighet med dessa Villkor innan effektuering av order sker. Delleverans av order kan ske på kunds begäran och medför ytterligare fraktkostnader för kund.

Bytesgaranti och återköp
För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen. Det betyder att du har rätt att ångra köpet inom 14 dagar mot kvitto eller faktura. Enligt nämnda lag gäller även att varan skall kunna återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Kund ombesörjer leverans till oss. Varor som returneras utan överenskommelse krediteras ej. Beställningsvaror och reavaror bytes eller återköps ej. Kostnader för oss i samband med fakturabetalning och frakter återbetalas ej.

Äganderättsförbehåll
Beställda varor förblir Agri Center Sverige AB / Gårdsservice egendom tills fullo betalning erhållits.

Reklamation
Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Det är vid reklamation efter garantitidens utgång köparen som skall påvisa att fel man anmärker på fanns redan vid leveranstillfället. Defekta produkter som returneras till oss bör behandlas som om de vore felfria. Vänligen tillse därför att varan förpackas väl så att varan ej skadas vid återsändandet. Om returanledningen är garanti, eller reklamation, och fel ej kan påvisas, pga. otillräcklig dokumentation av fel, om varan ej är defekt, om garanti är utgången eller förverkad, t.ex. pga. ovarsamt eller felaktigt handhavande, utgår en avgift om 200 kr inkl. moms för hantering och nedlagt arbete + kostnader för leverans tur och retur. Vi förbehåller oss rätten att ersätta defekt vara med likvärdig ifall identisk vara ej finnes tillgänglig vid tillfället för åtgärd av returnerad vara. Enligt Konsumentköplagen har kund rätt att få alla eventuella fraktutlägg betalda vid giltigt returärende. Alla varor som återsänds till Gårdsservice måste vara rena och torra för att kunna behandlas. Återbetalning kommer att göras inom 30 dagar från det att vi mottagit returnerad vara. Om ett ärende hänskjuts Allmänna Reklamationsnämnden, följer vi alltid nämndens rekommendation.

Leveranser
Det är köparens ansvar att tillse att den adress som uppgivits till Agri Center Sverige AB / Gårdsservice vid beställningstillfället är korrekt, och att köparen, efter det att Agri Center Sverige AB / Gårdsservice effektuerat ordern följer upp leveransen hos speditören, samt tillser att leveransen avhämtas/mottages på avhämtningsställe inom skälig tid från avsändandet, vanligtvis nio dagar från avsändandet. Leverans sker endast inom Sverige med Posten AB eller DHL i fall ej annat avtalats.

Förändring av order
Notera att order som redan levererats ut från vårt system av självklara skäl ej kan ändras.

Ej utlöst försändelse
Vid ej utlöst försändelse debiteras frakt tur och retur. Utöver detta uttages en avgift motsvarande 10% av varuvärdet, dock lägst 100:- av detta  inklusive moms. Denna avgift avser täcka de kostnader vi haft i samband med effektuering av order, såsom lagerhållning, hantering, packning, återförsel av vara, värdeminskning samt eventuella faktura-och/eller inkassokostnader.

Transportskadat gods
Om en vara från oss skadas i transporten får kund naturligtvis en ny vara snarast möjligt. Om en försändelse skadats i transporten, oavsett om skadan är väl synlig eller dold bör detta omedelbart anmälas till speditören och oss. Detta är för att vi snarast möjligt ska kunna göra en omleverans eller på annat sätt avhjälpa felet.

Information
Vi förbehåller oss för eventuella lagerfel, tryckfel, fel i information, pris, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande produkter.
All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och Agri Center Sverige AB / Gårdsservice kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet.
Alla uppgifter du förser oss med i samband med en order används bara inom företaget. Den kontaktinformation vi får i samband med en order behövs för att vi skall kunna göra dig uppmärksam på eventuella problem i samband med din order. Vi behandlar dina uppgifter elektroniskt och du kan begära att få utdrag över de uppgifter vi lagrat om dig enligt personuppgiftslagen genom att kontakta oss.
Vi kan inte ta ansvar för pengar, checkar eller frimärken som skickas i brev.

Upphovsrätt
All information på denna nätplats är skyddad enligt upphovsrättslagen. All kopiering eller användning av bilder och text utan Agri Center Sverige AB / Gårdsservice skriftliga tillåtelse är förbjuden enligt lag.

Force Majeure
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från Agri Center Sverige AB / Gårdsservice sida, som gör att Agri Center Sverige AB / Gårdsservice ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att Agri Center Sverige AB / Gårdsservice  befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Om företaget
Gardsservice.se drivs av Agri Center Sverige AB / Gårdsservice  

Adress :
Agri Center Sverige AB / Gårdsservice 
Korsholm 7057
242 97 Hörby

0416- 19625

Organisationsnummer: 556410-5889

Vi har F-skattsedel